woensdag 4 mei 2011

In Google News kun je leuk terugzoeken, tot ver in de jaren veertig van de vorige eeuw. Dus heb ik wat Google News graafwerk verricht naar het verhaal over opwarming van de aarde door het broeikaseffect. Het klimaatalarm is niet nieuw. Al heel lang waarschuwt de ene na de andere over "de enorme emissies die de mensheid aan CO2 uitbraakt en wel effect dat heeft op het stijgen van de zeespiegel". En het grappige is dat de alarmboodschap steeds hetzelfde klinkt. Maar hoe lang klinkt die waarschuwing al? *Indiana Jones hoed op*, we gaan graven:

In de Modesto Bee van 26 september 1969 luidt het verhaal al: "door CO2 uitstoot vangen we de warmte van de zon als in een broeikas, de aarde warmt op, ijskappen smelten en laaggelegen gebieden lopen onder".

Maar dat is nog niet de vroegste vermelding. In de Lundington Daily News van 19 oktober 1963 trekken wetenschappers van de Environmental Protection Agency al aan de bel. Ook hier weer exact dezelfde verhaallijn: "veranderingen kunnen aan het eind van de 21 eeuw catastrofale vormen aannemen". Het rapport van EPA, met de titel "Can We Delay Global Warming?" is somber over ons vermogen het tij te keren. Zelfs een totaalverbod van steenkool zou maar 15 jaar respijt opleveren. De wetenschappers zaten er wel naast met hun voorspellingen. Zo zou de wereld in 1980 al 1,1 graad warmer kunnen zijn.

Okee, dat zijn nietszeggende lokale kranten. Maar ook het gezaghebbende Time doet verslag van een senaatshoorzitting op 4 april 1960: "Some scientists suspect that the ever-increasing amount of fossil fuel that is burned may be increasing the amount of carbon dioxide in the atmosphere. They fear that the added CO-will have a "greenhouse effect," trapping solar heat at the earth's surface and raising its temperature. The result may be unpleasant changes of climate, including deserts in many places that are now fertile, and a disastrous rise of sea level because of melting icecaps." Weer dezelfde verhaallijn.


En ja hoor, het kan nog eerder: The Dispatch van 26 september 1956 maakt melding van een uitspraak van een topingenieur van General Electric, ene Dr. Hutton, die voorziet dat...jawel de aarde opwarmt door CO2, uitgestoten door de industrie.

Nog verder terug in de tijd: hetzelfde Time Magazine publiceert op 28 mei 1956 een interview met een Oceanograaf: ook hier weer dezelfde verhaallijn: " De CO2 deken warmt de aarde op, de ijskappen smelten en de lager geleden gebieden stromen onder.

En de eerste vermelding in het Google News archive was van de Eugene Register-Guard uit 7 mei 1953 maar liefst 57 jaar geleden, kort na de Watersnoodramp. Doctor Gilbert Plass vertelde de jaarlijkse vergadering van Amerikaanse Geofysici dat de aarde op zal warmen met 1,5 graad per eeuw. Fahrenheit waarschijnlijk.

De verhalen lijken, als je kijkt naar de nieuwscontext, waarschijnlijk geïnspireerd door (toen) recente analyses van de ruimtevaart van het broeikaseffect op onze zusterplaneet Venus. Op alle zoekresultatenlijsten komt die verwijzing voor. Grappig dat zo'n theorie al 57 jaar rondzingt en er nu nog altijd verdeeldheid (op zijn minst) over bestaat.

0 Comments: